O SpoločnostiKARCOL DAIRY CONSULTING

Ponúkame riešenia manažmentu a výživy hospodárskych zvierat použitím najnovších poznatkov a využitím inovatívnych technológií. Osobitný prístup ponúkame pri tvorbe bielkovinovej časti výživy hovädzieho dobytka a stratégie výroby hospodárskych krmív. Tieto riešenia ponúkame počnúc mladými kategóriami hovädzieho dobytka až po kategórie produkčné – produkcia mlieka, mäsa. Tieto postupy sú úspešne zavedené v spolupracujúcich poľnohospodárskych podnikoch. Aktívne pôsobíme na trhoch v Slovenskej republike a Ruskej federácie.

NovinkyKontaktyEmail : juraj@karcoldairy.sk, karcoljuraj@gmail.com

Web : www.karcoldairy.sk

Telefón : (+421) 0905 665 702

Adresa : Parkové nábrežie 5, 949 01 Nitra, SR